در کار هر فروشی دو مانع وجود دارد.
این دو مانع ذهنی هستند.
اینها عبارتند از ترس از شکست  ، ترس از رد شدن و مورد بی اعتنایی قرار گرفتن.

ترس از شکست خوردن مهم ترین تک دلیل شکست خوردن در زندگی بالغانه است. این خود شکست نیست، بلکه ترس از شکست است مجسم کردن شکست است، پیش بینی کردن شکست است که سبب می شود نتوانید در سطح مطلوبی ظاهر شوید.ترس از شکست هراسی مربوط به عمق ذهن نیمه هشیار شماست همه ما این را در اوایل زندگی در خود ایجاد می کنیم انتقادات مخرب پدر ومادر یا هر دوی آنها در زمانی که کودک هستیم یکی از دلایل این موقعیت است. اگر وقتی کودک بودید پدر و مادرتان مرتب از شما انتقاد می کردند ،در دوران بلوغ نگران شکست خوردن خواهید بود و دست کم تا زمانی که نیاموزید با این موقعیت برخورد کنید وضع به همین شکل باقی می ماند.

ترس از شکست در ذهن مشترییکی از موانع مهم بر سر راه خرید کردن است.
هر مشتری بارها و بارها مرتکب اشتباه شده است خدماتی را خریداری کرده که بعدا فهمیده پول بیش از اندازه برای آن پرداخت کرده است محصولاتی که خیلی زود خراب شده اند و نتوانسته آنها را تعمیر کند کالاهایی را خریداری کرده که در اصل به آنها نیازی نداشته است کالاهایی را خریده که نتوانسته از ان استفاده کند او به اندازه ای در تجربه کردن خرید با نا کامی مواجه شده که حد و اندازه ندارد.

این ترس از شکست و ناکامی دلیل اصلی خرید نکردن مشتریان است بنا براین یکی از مهم ترین کارهایی که می کنید این است که در مشتری ایجاد اعتماد کرده  واز ترس وتردید او بکاهید

دومین مانع بزرگ فروش ترس از رد شدن و مورد بی اعتنایی قرار گرفتناست می ترسیم که خریدار احتمالی به ما جواب نه بدهد می ترسیم مورد بی احترامی، تایید نشدن و انتقاد قرار بگیریم .

واقعیتی است که 80 در صد تماس برای فروش با جواب نه روبرو می شود که این هزاران دلیل متفاوت دارد این بدان معنا نیست که اشکالی در کار فروشنده یا کالای مورد فروش وجود دارد. اشخاص از آن جهت نه می گویند زیرا به خرید کالای مورد نظر احتیاج ندارند، آن را نمی خواهند، نمی توانند از آن استفاده کنند، توان پرداخت پولش را ندارند، دلایل دیگری هم می تواند در کار باشد.

اگر در کار فروش هستید و می ترسید که جواب نه بگیرید ،راه اشتباهی برای کسب معیشت انتخاب کرده اید .

واقعیتی است که با دست ردهای متعدد رو به رو خواهید شد .

هر تجربه شکست خوردن یا با دست رد مواجه شدن، روی عزت نفس شما تاثیر می گذارد، تصویر ذهنی شما را خراب می کند ،سبب می شود تا نسبت به خود احساس بدی پیدا کنید و به این نتیجه برسید من به اندازه کافی خوب نیستم .

موانع فروش

منبع: کتاب روانشناسی فروش از برایان تریسی ترجمه مهدی قراچه داغی

فهرست