الگوی TOTE
جرج میلر(George Miller)، یوجین گالانتر(Eugene GALANTER)و کارل پریبرام(Karl Pribram)الگوی TOTE  را توسعه دادند و در کتاب خودشان به نام طرح ها و ساختارهای رفتاری چارچوب آن رامشخص کردند . از این الگو می توان در حل مساله ، خلاقیت و رشد کمک گرفت. این الگو با مکانیزم های دفاعی کار می کند و این ایده را ارائه می دهد که اگر ما یک نتیجه مطلوب را به دست نمی آوریم به اقدامات بیشتری برای موفقیت نیاز داریم .

الگوی TOTE  شامل سه عنصر زیر است :
T=آزمون
O=عملیات
E=خروج

اگر ما استارت زدن یک ماشین را در نظر بگیریم ، به روشن کردن موتور قبل از حرکت ماشین نیاز می باشد. آزمون این است که آیا موتور روشن است ؟ اگر روشن نیست ، نیاز به انجام کاری هست . عملیات با چرخش کلید موتور روشن می شود. در این صورت آزمون را می توان دوباره تکرار کرد . آیا موتور روشن است ؟ جواب این دفعه مثبت است ، بنابراین فرد از آزمون خارج می شود.

این فرایند هدف یا نتیجه را در نظر دارد و یک سری روش های دست یابی به آن هدف ها را دنبال می کند ، با به کار گیری رویکرد های مختلف می توان به هدف دست یافت . یک فرایند معمولی با به کارگیری الگوی TOTE  در روابط درون فردی ، به قرار زیر باشد:
– آیا فروشنده به من کمک کرده است ؟ (آزمون)
– نه ( بنابراین خروجی ندارد)
– در عوض من چه کاری می توانم انجام دهم؟ درباره تبسم کردن چطور؟( عمل کردن)
آیا فروشندگی این بار کمکی میکند ، یا نه ؟ ( آزمون مجدد )
بلی ( خیلی خوب –خروج)
الگوی TOTE  به افراد کمک می کند تا آنچه راکه انجام می دهند ، مورد ارزیابی قرار دهند و به منظور به دست آوردن نتایج خوب انعطاف پذیر باشند .

منبع: دیدگاههای تازه ان.ال . پی       نویسنده : کارول هریس        مترجمین : سینا خلیلی    و   اکرم احتشامی تبار   

فهرست
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم