آمیخته بازاریابی (Marketing Mix )

آمیخته بازاریابی

ابزار اصلی بازاریابی که خلاصه فعالیت فروشنده است را در این موارد که اصطلاحا “4 Ps ” نامیده می شود ، می توان گنجاند:

1-   استراتژی تولید                                         Product Strategy
2-   استراتژی قیمت                                            Price Strategy
3-   استراتژی توزیع                                                             Place Strategy
4-   استراتژی ترویج یا ارتقاء                                   Promotion Strategy

این چهار عامل تحت کنترل بازاریابی و قابل تغییرند بر خلاف عوامل قابل تغییر در محیط بازار ، مثل وضعیت اقتصاد کشور یا حجم تقاضای موجود در بازار برای اجناس تولیدی مشابه در همین صنعت ،که تحت کنترل بازاریابی نیستند
دستور العمل امتزاج و مخلوط کردن این عوامل با یکدیگر ، برنامه بازاریابی را می سازد و آن را طرح بازاریابی  ( Marketing Plan) می نامند .

استراتژی تولید:
استراتژی تولید چیزی بیش از یک تصمیم برای تولید است و باید تولید کننده به این فاکتور های مهم توجه کند:
–        کیفیت تولید
–        خصوصیات تولید
–        انواع مدل ها ، اندازه ها ، فرم ها و غیره
–        تثبیت نام تجاری  (Branding)
–        بسته بندی  ( Packaging)
–        برچسب زدن  (labeling)

استراتژی قیمت:

استراتژی قیمت گذاری
مهمترین بخش قیمت گذاری ، ارزیابی قیمت های بالا ، پایین و یا حدود قیمت های رقبا است ، البته یک شرکت باید سایر فاکتورها مثل قیمت تمام  شده یک کالا ، تقاضای مشتری و نیاز به تخفیف های احتمالی را مد نظر قرار دهد.

استراتژی توزیع:
در طراحی استراتژی توزیع ، یک تولید کننده ، توجه مقدماتی خود را روی انتخاب بین عمده فروشان و خرده فروشان معطوف می کند . مثلا شرکت بلک اندکر (Black & Decker) در امریکا از طریق یک شبکه خرده فروشی اجناس خود را توزیع و با قیمت ارزان به مشتری می رساند.

استراتژی ترویج ارتقاء:

تحقیق و توسعه
استراتژی ترویج بر انتقال اطلاعات به مشتریان بالقوه متمرکز است .روش های اصلی ترویج عبارت است از : تبلیغات ، فروش  مستقیم شخصی ، روش های ارتقای فروش و روابط عمومی .
ذکر این مطلب ضروری است که بازاریابی ترکیبی از تبلیغات و مجموعه ای از دیگر چیزهای اضافه شده بر آن ، نظیر بسته بندی ، ترویج ، تحقیق بازار و تهیه یک محصول جدید ، نیست .
بازاریابان تمامی آن کارها را انجام می دهند . آنها ابزار بازاریابی هستند ، ولی ابزار خود بازاریابی نیست.بازاریابی ، استفاده از ابزار است . بازاریابی تصمیم گیری درباره آنچه باید انجام شود و سپس استفاده صحیح از ابزار به بهترین شکل برای تحقق آن است.

هر بازاریابی که بخواهد موفق شود ، باید بازاریابی را به عنوان  راهی نظام مند و منطقی در نظر گیرد.

منبع: مارکتینگ به زبان ساده- گردآوری و تدوین : علیرضا صدر محمدی

فهرست