براى ثبت نام در قرعه كشى يك دستگاه گوشى هوشمند سامسونگ اين موارد رو پركنيد و در لايو ٤شنبه ساعت ٩ شب حضور داشته باشيد:

فهرست