به شما تبریک میگوییم
ثبت نام اولیه با موفقیت انجام شد.

لطفا پس از پرداخت کارت به کارت رسید خود را به واتساپ (یا تلگرام) شماره های

09021399906

09021399908

ارسال نمایید تا ثبت نام شما قطعی گردد:

شماره کارت:
6104-3377-3536-6302
بانک ملت،به نام رضا وفایی

فهرست